Struktur + Textur

12

 

Odradek Indutrieareal Tafers

3

Parco Güell Barcelona

4

Schneefeld im Jura

5

Aare beim Dählhölzli Bern

6

Bachbett Alp Kiental

7

Bachbett Sense Flamatt

8